Ultramaraton 24 Godz. Non stop pokonaj jak najwięcej km.

BICIE REKORDU POLSKI w jeździe 24 godzinnej

16-17.05.2020 . Podejmij Wyzwanie !!!

INDYWIDUALNA JAZDA NA CZAS (SOLO)

uczestnik startuje sam może korzystać z punktów kontrolnych zorganizowanych przez organizatora na trasie. Zabronione jest korzystanie z: Pomocy innych kolarzy. Osób trzecich na trasie i punktach kontrolnych. Korzystania z asekuracji auta.

drużynowa jazda na czas (TEAM)

od 2 do 6 osób startujących wspólnie, którzy korzystają z dodatkowego wsparcia. Własnego auta technicznego towarzyszącego na całej trasie, odcinkach trasy lub tylko na punktach kontrolnych. Osób trzecich, niebędących uczestnikami na trasie lub na punktach kontrolnych.

Grupowa jazda na czas (OPEN)

grupa 5 osób dobierana losowo, którzy korzystają z pomocy kolarzy z tej samej kategorii, oraz punktów zorganizowanych przez organizatora. Zabronione jest korzystanie z: Asekuracji auta. Pomocy osób trzecich na punktach i trasie.

UltraTime-trial  

UTT to ultramaraton o charakterze drużynowej i indywidualnej jazdy na czas( w odróżnieniu od tradycyjnych czasówek będzie trwała ona prze 24 godziny non stop). 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ULTRAMARATONU.
 
Ultramaraton podstawowy odbędzie się po 77 km rundach. ( wziąć udział może w tej formie każdy). Dystans oraz czas monitorowane będą na bieżąco i zastopowane zostaną w momencie osiągnięcia limitu czasowego 24 h. Zwycięzcą zostaje osoba, która w ciągu 24 h  pokona  największą ilość km. Każdy z uczestników pokonać może dowolną liczbę okrążeń w dowolnym czasie ( sklasyfikowany zostanie wtedy według przejechanych km i czasu) po osiągnięciu limitu czasowego 24 h zawodnik będący na trasie zobowiązany jest wrócić najkrótszą drogą na linię mety. 
 
Ultra 24 z próba bicia rekordu Polski w jeździe 24 godzinnej -odbędzie się na odcinku ok 30km ( dokładna długość odcinka zostanie jeszcze podana). W tej formie, wziąć udział mogą wszyscy, którzy udokumentują przejechanie w ciągu 24 h - 600km (mężczyźni) i 500km (kobiety).
 
Dodatkowo, przygotujemy 3 krótsze dystanse na tej samej rundzie:
Mini 77 km, Mega 154 km, Giga 231 km 
 
Więcej szczegółów znajdziecie w regulaminach
 

Nie czekaj, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zgłoś się już dziś.  

 
Serdecznie zapraszam
 • UTT daje możliwość zrobienia  swojej życiówki w jeździe 24 godzinnej (przejechać jak najwięcej km w 24 h).   
 • Zmierzenia się z rekordem Polski  w jeździe 24 h w kategoriach.

Indywidualna jazda na czas – ( SOLO ) uczestnik startuje sam może korzystać z punktów kontrolnych zorganizowanych przez organizatora na trasie. Zabronione jest korzystanie z:

 • pomocy innych uczestników.
 • osób trzecich na trasie i punktach kontrolnych.
 • korzystania z asekuracji auta.

Drużynowa jazda na czas – ( TEAM ) od 2 do 6  osób startujących wspólnie, którzy korzystają z dodatkowego wsparcia):

 • własnego auta technicznego towarzyszącego na całej trasie, odcinkach trasy lub tylko na punktach kontrolnych.
 • osób trzecich, niebędących uczestnikami na trasie lub na punktach kontrolnych.

Grupowa jazda na czas – ( OPEN ) grupa 5 osób dobierana losowo, którzy korzystają z pomocy uczestników z tej samej kategorii, oraz punktów zorganizowanych przez organizatora. Zabronione jest korzystanie z:

 • asekuracji auta
 • pomocy osób trzecich na punktach i trasie.

REKORDY POLSKI  DO POBICIA ( Mężczyzna)

 1. Solo - 757 km 24 h
 2. Open/Team - 864 km 24 h 

REKORDY POLSKI  DO POBICIA ( kobieta)

 1. Solo – brak ( panie zapraszamy do ustanowienia takiego rekordu)
 2. Open/Team - brak  ( panie zapraszamy do ustanowienia takiego rekordu)  

Regulamin UltraTime-trial 24h.

ORGANIZATOR :

Arkadiusz Robak, Joanna Świder-Królikiewicz

kontakt: arobak80@gmail.com

FB: https://www.facebook.com/UltraTime-trial

1.TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM :

16.05.2020 – 17.05.2020

 • Baza Maratonu – TrainingSpot Pniewy – Polna 1, 62-045 Pniewy
 • Start – Baza Maratonu.
 • Meta – Baza Maratonu.

2.HARMONOGRAM :

16.05.2020 (sobota).

 • 08.00-13.00 – rejestracja zawodników w Biurze Maratonu,
 • 14.00 – Start Ultramaratonu, uczestnicy startują w grupach 5-osobowych co 5 minut w kolejności SOLO, OPEN i TEAM ( drużyna 4 osobowa )
 • uczestnicy, którzy zgłoszą podczas zapisów próbę bicia rekordu 24 h startują po ostatniej grupie Team.

17.05.2020 (niedziela).

 • 17.00 – oficjalne zakończenie.

3. CEL ULTRAMARATONU :

 • Umożliwienie uczestnikom podjęcia próby pokonania rekordu Polski w jeździe 24-ro godzinnej non stop.
 • Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej w Polsce.
 • Propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywności fizycznej.
 • Sprawdzenie granic własnej wytrzymałości fizycznej, jak również odporności psychicznej.
 • Promocja regionu.
 • Wyłonienie najwytrwalszych uczestników w ultramaratonie szosowym.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA, OBOWIĄZKI ORAZ WYPOSAŻENIE:

I. Warunki uczestnictwa:

 • Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego.
 • dokonanie opłaty rejestracyjnej oraz wpisowej.
 • Osobiste podpisanie oświadczenia o swoim stanie zdrowia, lub przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań.
 • Ultramaraton rowerowy przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym.: —-Ukończone 18 lat.
 • złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na własną odpowiedzialność. Zalecamy posiadanie dodatkowego ubezpieczenia OC, NW na czas wyścigu.

II. Obowiązki uczestnika :

 • przestrzegania niniejszego regulaminu.
 • zachowania zasad bezpieczeństwa w otwartym ruchu drogowym.
 • jazdy w zapiętym kasku na całym dystansie.
 • pokonania wyznaczonej przez organizatora trasy.
 • nie śmiecenia na trasie wyścigu.

III. Wyposażenie :

 • kask sztywny.
 • oświetlenie w nocy i w czasie niedostatecznej widoczności: przednie (białe oświetlające) i tylnie (czerwone).
 • w dzień światła odblaskowe: przednie (białe) i tylnie (czerwone, może być migające).
 • dowód osobisty.
 • telefon komórkowy (numer podany przy zgłoszeniu jeżeli numer zmienił się od czasu zgłoszenia, należy o tym poinformować w biurze ,przy odbiorze pakietów).

5. TRASA UltraTime-trial SPOSÓB PRZEPROWADZENIA UlTRAMARATONU.

 • Odbędzie się po rundach od 60 do 80 km.
 • Utramaraton nie jest formą wyścigu, każdy z uczestników otrzymuje medal.
 • Trasa UTT 100% asfalt.
 • UltraTimeTrial trwać będzie 24 h. Dystans oraz czas monitorowane będą na bieżąco i zastopowane zostaną w momencie osiągnięcia limitu czasowego 24 h. Zwycięzcą zostaje osoba, która w ciagu 24 h  pokona  największą ilość km. Każdy z uczestników pokonać może dowolną liczbę okrążeń w dowolnym czasie ( sklasyfikowany zostanie wtedy według przejechanych km czasu) 
 • po osiągnięciu limitu czasowego 24 h zawodnik będący na trasie zobowiązany jest wrócić najkrótszą drogą na linię mety. 
 • Ultramaraton odbędzie w kategoriach SOLO, OPEN, TEAM z podziałem na kobiety i mężczyzn.
 • Punkt Kontrolno żywnościowy zlokalizowany będzie na starcie/mecie.
 • Uczestnicy Ultramaratonu, którzy z ważnych powodów będą zmuszeni przerwać jazdę powiadamiają o tym fakcie organizatora, w miarę możliwości zostanie wówczas zorganizowana doraźna pomoc techniczna.
 • Uczestnik, który zjedzie z wyznaczonej trasy, ma obowiązek powiadomić Sędziego Głównego o miejscu, czasie i przyczynie, w którym to nastąpiło. Ma prawo kontynuować jazdę od miejsca, w którym zjechał z wyznaczonej trasy. W przypadku znacznego oddalenia od tego miejsca może powrócić na trasę przy pomocy osób trzecich, lub skorzystać z transportu publicznego.
 • Uczestnik, który planuje oddalić się poza widoczność od trasy (restauracja, nocleg itp.) powinien powiadomić o tym Sędziego Głównego, wraz z podaniem miejsca i czasu przewidywanego oddalenia.
 • Na wyznaczonych punktach kontrolnych uczestnicy mogą korzystać z przygotowanych bufetów i toalety.
 • Ostateczne lista startowa wraz z godzinami startu podana będzie w komunikacie technicznym tydzień przed startem.

6. KATEGORIE :

Indywidualna jazda na czas – ( SOLO ) uczestnik startuje sam może korzystać z punktów kontrolnych zorganizowanych przez organizatora na trasie. Zabronione jest korzystanie z:

 • pomocy innych uczestników.
 • osób trzecich na trasie i punktach kontrolnych.
 • korzystania z asekuracji auta.

Drużynowa jazda na czas – ( TEAM ) od 2 do 4 uczestników startujących wspólnie, którzy korzystają z dodatkowego wsparcia.

 • własnego auta technicznego towarzyszącego na całej trasie, odcinkach trasy lub tylko na punktach kontrolnych.
 • osób trzecich, niebędących zawodnikami  na trasie lub na punktach kontrolnych.

Grupowa jazda na czas – ( OPEN ) grupa 5 uczestników/uczestniczek dobierana losowo, którzy korzystają z pomocy zawodników z tej samej kategorii, oraz punktów zorganizowanych przez organizatora. Zabronione jest korzystanie z:

 • asekuracji auta
 • pomocy osób trzecich na punktach i trasie.

 7. BICIE REKORDU POLSKI W JEZDZIE 24-GODZINNEJ:

 • bicie rekordu w jeździe 24 h non stop – odbędzie się na trasie innej od podstawowej. Dystans oraz czas monitorowane będą na bieżąco i zastopowane zostaną w momencie osiągnięcia limitu czasowego 24 h.
 • uczestnicy, którzy chcą podjąć próbę  pokonania rekordu muszą zgłosić ten fakt przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego.
 • warunkiem wzięcia udziału w biciu rekordu jest udokumentowanie przejechania min 600km w czasie 24 h , w przypadku mężczyzn , kategoria solo oraz open oraz 500km w czasie 24 h  w przypadku kobiet, kategoria solo i open. (Zawody, aplikacje typu endomondo, strava itp.). Potwierdzenie należy przesłać na maila kontaktowego  organizatora. W przypadku kategorii Team, tylko kapitan drużyny zobowiązany jest udokumentować swój wynik.
 • organizator ma prawo wprowadzić limit uczestników 
 • bicie rekordu w jeździe 24 h non stop – odbędzie w kategoriach SOLO, OPEN, TEAM z podziałem na kobiety i mężczyzn.

8. RUCH DROGOWY :

 • UltraTime-Trial przeprowadzany zostanie przy otwartym ruchu drogowym pojazdów, zgodnie z zasadami Kodeksu Drogowego i prawem o ruchu drogowym. Zgodnie z obowiązującym w Polsce ruchu prawostronnym.
 • Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni i bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego obowiązujących w Polsce.
 • Uczestnicy maratonu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

9. POMIAR CZASU :

 • Pomiar czasu obsługiwać będzie MapSerwis.com .

10. WPISOWE ZGŁOSZENIA :

 • Zgłoszenia oraz opłaty dokonać należy drogą internetową .
 • Formularz dostępny na www.ultratimetrial.pl
 • Opłata rejestracyjna 60,00 PLN  płatna w terminie do 14 dni od zgłoszenia , po tym terminie nastąpi skreślenie z listy startowej . Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi i nie jest częścią składową opłaty startowej.
 • Opłatę rejestracyjną należy dokonać na numer rachunku . Tytułem – UltraTime Trial, imię i nazwisko.
 • Opłata startowa termin wpłat : do 29.02.2020; 250.00 PLN  po 29.02.2020 ; 300.00 PLN
 • Opłatę startową należy dokonać na numer rachunku:  39 1020 4128 0000 1702 0140 9226 Paweł Robak. Tytułem – UltraTime Trial , imię i nazwisko.
 • Lista startowa zamknięta zostanie 20.04.2020 .
 • Limit uczestników 100.
 • WAŻNE !!! kategoria Team – zgłoszenie odbywa się na jednym formularzu rejestracyjnym. Na którym uczestnicy podają nazwę drużyny, oraz imiona i nazwiska każdego z uczestników wchodzącego w skład teamu. Opłaty(rejestracyjnej oraz wpisowej) dokonuje każdy z uczestników. W powyższym formularzu, określić trzeba ilość osób z pomocy technicznej (za każdą osobę uiścić należy 120 zł na koszty bufetu).

11. W RAMACH OPŁATY UCZESTNIK OTRZYMUJE :

 • wsparcie żywnościowe na PK ( 5 ciepłych posiłków + szybki bufet pełny opis zostanie podany w komunikacie technicznym).
 • ciepły posiłek na mecie.
 • elektroniczną mapę do urządzeń GPS (do pobrania ze strony wyścigu).
 • numery startowe na: rower, oraz mocowany na plecach uczestnika.
 • worek sportowy.
 • pamiątkowy medal.
 • profesjonalny pomiar czasu (możliwość śledzenia zawodnika 24h online).

W przypadku rezygnacji z udziału w maratonie.

 • do 31.03.2020 Zwrot 75 % opłaty startowej.
 • po 31.03.2020 Wszelkie wpłaty nie będą zwracane.

12. KARY :

 • jazda w grupie powyżej 15 osób (kara czasowa 1 godz. dla każdej z osób jadącej w takiej grupie).
 • niewystarczająco widoczny dla kierowców numer startowy lub jego brak – tył (plecy/plecak/sakwa) –(30min.)
 • korzystanie z podwiezienia (bezwzględna dyskwalifikacja).
 • brak odpowiedniego oświetlenia w nocy – (każdorazowo kara czasowa 1 godz.).
 • korzystanie ze zorganizowanej pomocy osób trzecich na PK i poza PK, za wyjątkiem innych
  zawodników, (każdorazowo kara czasowa 2 godz.) (nie dotyczy kategorii TEAM).
 • holowanie przez inny pojazd lub niezachowanie bezpiecznej odległości (kara czasowa do 12).
 • przejazd przez skrzyżowanie na czerwonym świetle (kara czasowa 6 godz.).
 • zaśmiecanie trasy wyścigu (każdorazowo kara czasowa 1h).
 • zgłoszenie organizatorowi przez służby porządkowe nieprzestrzegania przez zawodnika przepisów ruchu drogowego, (kara czasowa 12 godz.).
 • zmiana trasy bez powiadomienia sędziego głównego i zgody organizatora (np. obwodnice, skróty itp. za każdy pominięty 1 km trasy -15 minut).
 • jazda zawodnika OPEN i TEAM za zawodnikiem SOLO w odległości mniejszej niż 50m i czasie dłuższym niż 5min (kara czasowa 1 godzina dla zawodnika OPEN /TEAM) zawodnik SOLO jest zobowiązany zgłosić ten fakt sędziemu/organizatorowi. W przypadku braku zgłoszenia kara czasowa obejmuje obydwu zawodników.
 • jazda zawodnika SOLO za zawodnikiem OPEN lub TEAM w odległości mniejszej niż 50m i czasie dłuższym niż 5min (kara czasowa 1 godzina).
 • jazda pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających (bezwzględna dyskwalifikacja).
 • przejazd przez zamknięte rogatki kolejowe (kara czasowa 6 godz.).
 • jazda w nocy (21:00–5:00) bez wymaganego oświetlenia (kara czasowa 1 godziny i
  zatrzymanie do uzupełnienia brakującego oświetlenia).
 • za każdorazowe stwierdzone naruszenie ustawy o ruchu drogowym uznaniowo (kara czasowa 15min –12h).
 • otrzymanie od służb mundurowych informacji, ostrzeżenia, lub mandatu karnego za stwarzanie bezpośrednie zagrożenia zdrowia lub życia. (W zależności od wagi wykroczenia kara czasowa od12 godz. do dyskwalifikacji dla każdego z podanych nr zawodnika).
 • jazda drogami ekspresowymi – kara czasowa 2 godz. za każdy 1 km.
 • przekroczenie ciągłej linii, jazda pod prąd (1 godz.)

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

 • Uczestników maratonu w myśl ustawy o ruchu drogowym obowiązują ogólne zasady korzystania z dróg publicznych.
 • Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu maratonu, w którym uczestniczy.
 • Maraton odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
 • Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie oraz punktach kontrolnych.( nie dotyczy kat TEAM)
 • Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz napotkanych po drodze sklepach.
 • Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika. ·
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy uczestnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.
 • Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na ultramaraton i powrotu z nich jak również za szkody wyrządzone wobec uczestników i osób trzecich.
 • Każdy uczestnik bierze udział w UTT na własną odpowiedzialność.
 • Uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.1204). Ma także prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.
  Organizator  zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych korekt trasy z przyczyn losowych.
 • Decyzja o dopuszczeniu ewentualnej pomocy na trasie należy do organizatora danej imprezy.
 • Wszystkie aktualności oraz ewentualne zmiany, podawane będą na bieżąco w komunikacie technicznym.

14. PROTESTY :

 • wszelkie protesty należy zgłosić do czasu oficjalnego zakończenie (limitu czasu przejazdu ostatniego uczestnika).
 • protest zostanie rozpatrzony po wniesieniu kaucji 100PLN do sędziego głównego/organizatora. (w przypadku potwierdzenia zasadności protestu kaucja zostanie zwrócona).
 • jeden protest może dotyczyć tylko jednego
 • protest zostanie rozpatrzony w możliwie najkrótszym czasie.

15. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH :

Dane osobowe uczestników UltraTime-Trial będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. 2. Dane osobowe uczestników UltraTime-Trial będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO) Administratorem danych osobowych jest Organizator. 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w UltraTime-Trial obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w UltraTime-Trial. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z RODO. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora. 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z RODO. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

Regulamin UltraTime-trial ( Mini, Mega, Giga)

ORGANIZATOR :

Arkadiusz Robak, Joanna Świder-Królikiewicz

kontakt: arobak80@gmail.com

FB: https://www.facebook.com/UltraTime-trial

1.TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM :

17.05.2020

 • Baza Maratonu – TrainingSpot Pniewy – Polna 1, 62-045 Pniewy
 • Start – Baza Maratonu.
 • Meta – Baza Maratonu.

2.HARMONOGRAM :

16.05.2020 (sobota).

 • 08.00-13.00 – rejestracja zawodników w Biurze Maratonu

17.05.2020 (niedziela).

 • 07.00-11.00 – rejestracja zawodników w Biurze Maratonu
 • 8.00  – Start dystansu Giga  uczestnicy startują w grupach 5-osobowych co 5 minut w kolejności SOLO, OPEN i TEAM ( drużyna od 2 do 6 osób )
 • 9.00 – Start dystansu Mega  uczestnicy startują w grupach 5-osobowych co 5 minut w kolejności SOLO, OPEN i TEAM (drużyna od 2 do 6 osób)
 • 11.00 – Start dystansu Mini  uczestnicy startują w grupach 5-osobowych co 5 minut w kolejności SOLO, OPEN i TEAM (drużyna od 2 do 6 osób)

17.05.2020 (niedziela).

 • 17.00 – oficjalne zakończenie.

3. CEL MARATONU

 • Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej w Polsce.
 • Propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywności fizycznej.
 • Sprawdzenie granic własnej wytrzymałości fizycznej, jak również odporności psychicznej.
 • Promocja regionu.
 • Wyłonienie najwytrwalszych uczestników w maratonie szosowym.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA, OBOWIĄZKI ORAZ WYPOSAŻENIE:

 1. Warunki uczestnictwa:
 • Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego.
 • dokonanie opłaty rejestracyjnej oraz wpisowej.
 • Osobiste podpisanie oświadczenia o swoim stanie zdrowia, lub przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań.
 • Maraton rowerowy przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym.: —-Ukończone 18 lat.
 • złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na własną odpowiedzialność. Zalecamy posiadanie dodatkowego ubezpieczenia OC, NW na czas wyścigu.
 1. Obowiązki uczestnika :
 • przestrzegania niniejszego regulaminu.
 • zachowania zasad bezpieczeństwa w otwartym ruchu drogowym.
 • jazdy w zapiętym kasku na całym dystansie.
 • pokonania wyznaczonej przez organizatora trasy.
 • nie śmiecenia na trasie wyścigu.

III. Wyposażenie :

 • kask sztywny.
 • oświetlenie w nocy i w czasie niedostatecznej widoczności: przednie (białe oświetlające) i tylnie (czerwone).
 • w dzień światła odblaskowe: przednie (białe) i tylnie (czerwone, może być migające).
 • dowód osobisty.
 • telefon komórkowy (numer podany przy zgłoszeniu jeżeli numer zmienił się od czasu zgłoszenia, należy o tym poinformować w biurze ,przy odbiorze pakietów).

5. TRASA UltraTime-trial SPOSÓB PRZEPROWADZENIA MARATONU.

 • Odbędzie się po rundach od 60 do 80 km.
 • Utramaraton nie jest formą wyścigu, każdy z uczestników otrzymuje medal.
 • Trasa UTT 100% asfalt.
 • Maraton odbędzie w kategoriach SOLO, OPEN, TEAM z podziałem na kobiety i mężczyzn.
 • Punkt Kontrolno żywnościowy zlokalizowany będzie na starcie/mecie.
 • Uczestnicy Maratonu, którzy z ważnych powodów będą zmuszeni przerwać jazdę powiadamiają o tym fakcie organizatora, w miarę możliwości zostanie wówczas zorganizowana doraźna pomoc techniczna.
 • Uczestnik, który zjedzie z wyznaczonej trasy, ma obowiązek powiadomić Sędziego Głównego o miejscu, czasie i przyczynie, w którym to nastąpiło. Ma prawo kontynuować jazdę od miejsca, w którym zjechał z wyznaczonej trasy. W przypadku znacznego oddalenia od tego miejsca może powrócić na trasę przy pomocy osób trzecich, lub skorzystać z transportu publicznego.
 • Uczestnik, który planuje oddalić się poza widoczność od trasy (restauracja, nocleg itp.) powinien powiadomić o tym Sędziego Głównego, wraz z podaniem miejsca i czasu przewidywanego oddalenia.
 • Na wyznaczonych punktach kontrolnych uczestnicy mogą korzystać z przygotowanych bufetów i toalety.
 • Ostateczne lista startowa wraz z godzinami startu podana będzie w komunikacie technicznym tydzień przed startem.

6. KATEGORIE :

Indywidualna jazda na czas – ( SOLO ) uczestnik startuje sam może korzystać z punktów kontrolnych zorganizowanych przez organizatora na trasie. Zabronione jest korzystanie z:

 • pomocy innych uczestników.
 • osób trzecich na trasie i punktach kontrolnych.
 • korzystania z asekuracji auta.

Drużynowa jazda na czas – ( TEAM ) od 2 do 6 uczestników startujących wspólnie, którzy korzystają z dodatkowego wsparcia.

 • własnego auta technicznego towarzyszącego na całej trasie, odcinkach trasy lub tylko na punktach kontrolnych.
 • osób trzecich, niebędących zawodnikami  na trasie lub na punktach kontrolnych.

Grupowa jazda na czas – ( OPEN ) grupa 5 uczestników/uczestniczek dobierana losowo, którzy korzystają z pomocy zawodników z tej samej kategorii, oraz punktów zorganizowanych przez organizatora. Zabronione jest korzystanie z:

 • asekuracji auta
 • pomocy osób trzecich na punktach i trasie.

7. RUCH DROGOWY :

 • UltraTime-Trial przeprowadzany zostanie przy otwartym ruchu drogowym pojazdów, zgodnie z zasadami Kodeksu Drogowego i prawem o ruchu drogowym. Zgodnie z obowiązującym w Polsce ruchu prawostronnym.
 • Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni i bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego obowiązujących w Polsce.
 • Uczestnicy maratonu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

8. POMIAR CZASU :

 • Pomiar czasu obsługiwać będzie MapSerwis.com .

9. WPISOWE ZGŁOSZENIA :

 • Zgłoszenia oraz opłaty dokonać należy drogą internetową .
 • Formularz dostępny na www.ultratimetrial.pl
 • Opłata rejestracyjna 30,00 PLN  płatna w terminie do 14 dni od zgłoszenia , po tym terminie nastąpi skreślenie z listy startowej . Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi i nie jest częścią składową opłaty startowej.
 • Opłatę rejestracyjną należy dokonać na numer rachunku . Tytułem – UltraTime Trial, imię i nazwisko.

Opłata startowa termin wpłat : do 31.03.2020;

 • Mini 90 PLN
 • Mega 120 PLN
 • Giga 150 PLN

Opłata startowa po 31.03.2020 ;

 • Mini 120 PLN
 • Mega 150 PLN
 • Giga 180 PLN
 • Opłatę startową należy dokonać na numer rachunku: 39 1020 4128 0000 1702 0140 9226 Paweł Robak.
 • . Tytułem – UltraTime Trial , imię i nazwisko.
 • Lista startowa zamknięta zostanie 20.04.2020 .
 • Limit uczestników 150 ogólnie na wszystkich dystansach ( Mini, Mega, Giga ) .
 • WAŻNE !!! kategoria Team – zgłoszenie odbywa się na jednym formularzu rejestracyjnym. Na którym uczestnicy podają nazwę drużyny, oraz imiona i nazwiska każdego z uczestników wchodzącego w skład teamu. Opłaty(rejestracyjnej oraz wpisowej) dokonuje każdy z uczestników.

10. W RAMACH OPŁATY UCZESTNIK OTRZYMUJE :

 • wsparcie żywnościowe na PK ( szybki bufet pełny opis zostanie podany w komunikacie technicznym).
 • ciepły posiłek na mecie.
 • elektroniczną mapę do urządzeń GPS (do pobrania ze strony).
 • numery startowe na: rower, oraz mocowany na plecach uczestnika.
 • worek sportowy.
 • pamiątkowy medal.
 • profesjonalny pomiar czasu (możliwość śledzenia zawodnika 24h online).

W przypadku rezygnacji z udziału w maratonie.

 • do 31.03.2020 Zwrot 75 % opłaty startowej.
 • po 31.03.2020 Wszelkie wpłaty nie będą zwracane.

11. KARY :

 • jazda w grupie powyżej 15 osób (kara czasowa 1 godz. dla każdej z osób jadącej w takiej grupie).
 • niewystarczająco widoczny dla kierowców numer startowy lub jego brak – tył (plecy/plecak/sakwa) –(30min.)
 • korzystanie z podwiezienia (bezwzględna dyskwalifikacja).
 • brak odpowiedniego oświetlenia w nocy – (każdorazowo kara czasowa 1 godz.).
 • korzystanie ze zorganizowanej pomocy osób trzecich na PK i poza PK, za wyjątkiem innych
  zawodników, (każdorazowo kara czasowa 2 godz.) (nie dotyczy kategorii TEAM).
 • holowanie przez inny pojazd lub niezachowanie bezpiecznej odległości (kara czasowa do 12).
 • przejazd przez skrzyżowanie na czerwonym świetle (kara czasowa 6 godz.).
 • zaśmiecanie trasy wyścigu (każdorazowo kara czasowa 1h).
 • zgłoszenie organizatorowi przez służby porządkowe nieprzestrzegania przez zawodnika przepisów ruchu drogowego, (kara czasowa 12 godz.).
 • zmiana trasy bez powiadomienia sędziego głównego i zgody organizatora (np. obwodnice, skróty itp. za każdy pominięty 1 km trasy -15 minut).
 • jazda zawodnika OPEN i TEAM za zawodnikiem SOLO w odległości mniejszej niż 50m i czasie dłuższym niż 5min (kara czasowa 1 godzina dla zawodnika OPEN /TEAM) zawodnik SOLO jest zobowiązany zgłosić ten fakt sędziemu/organizatorowi. W przypadku braku zgłoszenia kara czasowa obejmuje obydwu zawodników.
 • jazda zawodnika SOLO za zawodnikiem OPEN lub TEAM w odległości mniejszej niż 50m i czasie dłuższym niż 5min (kara czasowa 1 godzina).
 • jazda pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających (bezwzględna dyskwalifikacja).
 • przejazd przez zamknięte rogatki kolejowe (kara czasowa 6 godz.).
 • jazda w nocy (21:00–5:00) bez wymaganego oświetlenia (kara czasowa 1 godziny i
  zatrzymanie do uzupełnienia brakującego oświetlenia).
 • za każdorazowe stwierdzone naruszenie ustawy o ruchu drogowym uznaniowo (kara czasowa 15min –12h).
 • otrzymanie od służb mundurowych informacji, ostrzeżenia, lub mandatu karnego za stwarzanie bezpośrednie zagrożenia zdrowia lub życia. (W zależności od wagi wykroczenia kara czasowa od12 godz. do dyskwalifikacji dla każdego z podanych nr zawodnika).
 • jazda drogami ekspresowymi – kara czasowa 2 godz. za każdy 1 km.
 • przekroczenie ciągłej linii, jazda pod prąd (1 godz.)

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

 • Uczestników maratonu w myśl ustawy o ruchu drogowym obowiązują ogólne zasady korzystania z dróg publicznych.
 • Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu maratonu, w którym uczestniczy.
 • Maraton odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
 • Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie oraz punktach kontrolnych.( nie dotyczy kat TEAM)
 • Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz napotkanych po drodze sklepach.
 • Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika. ·
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy uczestnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.
 • Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na ultramaraton i powrotu z nich jak również za szkody wyrządzone wobec uczestników i osób trzecich.
 • Każdy uczestnik bierze udział w UTT na własną odpowiedzialność.
 • Uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.1204). Ma także prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.
  Organizator  zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych korekt trasy z przyczyn losowych.
 • Decyzja o dopuszczeniu ewentualnej pomocy na trasie należy do organizatora danej imprezy.
 • Wszystkie aktualności oraz ewentualne zmiany, podawane będą na bieżąco w komunikacie technicznym.

13. PROTESTY :

 • wszelkie protesty należy zgłosić do czasu oficjalnego zakończenie (limitu czasu przejazdu ostatniego uczestnika).
 • protest zostanie rozpatrzony po wniesieniu kaucji 100PLN do sędziego głównego/organizatora. (w przypadku potwierdzenia zasadności protestu kaucja zostanie zwrócona).
 • jeden protest może dotyczyć tylko jednego
 • protest zostanie rozpatrzony w możliwie najkrótszym czasie.

14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH :

Dane osobowe uczestników UltraTime-Trial będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. 2. Dane osobowe uczestników UltraTime-Trial będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO) Administratorem danych osobowych jest Organizator. 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w UltraTime-Trial obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w UltraTime-Trial. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z RODO. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora. 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z RODO. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

ORGANIZATOR :

Arkadiusz Robak, Joanna Świder-Królikiewicz

kontakt: arobak80@gmail.com

FB: https://www.facebook.com/UltraTime-trial

1.TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM :

16.05.2020 – 17.05.2020

 • Baza Maratonu – TrainingSpot Pniewy – Polna 1, 62-045 Pniewy
 • Start – Baza Maratonu.
 • Meta – Baza Maratonu.

2.HARMONOGRAM :

16.05.2020 (sobota).

 • 08.00-13.00 – rejestracja zawodników w Biurze Maratonu,
 • 14.00 – Start Ultramaratonu, uczestnicy startują w grupach 5-osobowych co 5 minut w kolejności SOLO, OPEN i TEAM ( drużyna 4 osobowa )
 • uczestnicy, którzy zgłoszą podczas zapisów próbę bicia rekordu 24 h startują po ostatniej grupie Team.

17.05.2020 (niedziela).

 • 17.00 – oficjalne zakończenie.

3. CEL ULTRAMARATONU :

 • Umożliwienie uczestnikom podjęcia próby pokonania rekordu Polski w jeździe 24-ro godzinnej non stop.
 • Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej w Polsce.
 • Propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywności fizycznej.
 • Sprawdzenie granic własnej wytrzymałości fizycznej, jak również odporności psychicznej.
 • Promocja regionu.
 • Wyłonienie najwytrwalszych uczestników w ultramaratonie szosowym.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA, OBOWIĄZKI ORAZ WYPOSAŻENIE:

I. Warunki uczestnictwa:

 • Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego.
 • dokonanie opłaty rejestracyjnej oraz wpisowej.
 • Osobiste podpisanie oświadczenia o swoim stanie zdrowia, lub przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań.
 • Ultramaraton rowerowy przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym.: —-Ukończone 18 lat.
 • złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na własną odpowiedzialność. Zalecamy posiadanie dodatkowego ubezpieczenia OC, NW na czas wyścigu.

II. Obowiązki uczestnika :

 • przestrzegania niniejszego regulaminu.
 • zachowania zasad bezpieczeństwa w otwartym ruchu drogowym.
 • jazdy w zapiętym kasku na całym dystansie.
 • pokonania wyznaczonej przez organizatora trasy.
 • nie śmiecenia na trasie wyścigu.

III. Wyposażenie :

 • kask sztywny.
 • oświetlenie w nocy i w czasie niedostatecznej widoczności: przednie (białe oświetlające) i tylnie (czerwone).
 • w dzień światła odblaskowe: przednie (białe) i tylnie (czerwone, może być migające).
 • dowód osobisty.
 • telefon komórkowy (numer podany przy zgłoszeniu jeżeli numer zmienił się od czasu zgłoszenia, należy o tym poinformować w biurze ,przy odbiorze pakietów).

5. TRASA UltraTime-trial SPOSÓB PRZEPROWADZENIA UlTRAMARATONU.

 • Odbędzie się po rundach od 60 do 80 km.
 • Utramaraton nie jest formą wyścigu, każdy z uczestników otrzymuje medal.
 • Trasa UTT 100% asfalt.
 • UltraTimeTrial trwać będzie 24 h. Dystans oraz czas monitorowane będą na bieżąco i zastopowane zostaną w momencie osiągnięcia limitu czasowego 24 h. Zwycięzcą zostaje osoba, która w ciagu 24 h  pokona  największą ilość km. Każdy z uczestników pokonać może dowolną liczbę okrążeń w dowolnym czasie ( sklasyfikowany zostanie wtedy według przejechanych km czasu) 
 • po osiągnięciu limitu czasowego 24 h zawodnik będący na trasie zobowiązany jest wrócić najkrótszą drogą na linię mety. 
 • Ultramaraton odbędzie w kategoriach SOLO, OPEN, TEAM z podziałem na kobiety i mężczyzn.
 • Punkt Kontrolno żywnościowy zlokalizowany będzie na starcie/mecie.
 • Uczestnicy Ultramaratonu, którzy z ważnych powodów będą zmuszeni przerwać jazdę powiadamiają o tym fakcie organizatora, w miarę możliwości zostanie wówczas zorganizowana doraźna pomoc techniczna.
 • Uczestnik, który zjedzie z wyznaczonej trasy, ma obowiązek powiadomić Sędziego Głównego o miejscu, czasie i przyczynie, w którym to nastąpiło. Ma prawo kontynuować jazdę od miejsca, w którym zjechał z wyznaczonej trasy. W przypadku znacznego oddalenia od tego miejsca może powrócić na trasę przy pomocy osób trzecich, lub skorzystać z transportu publicznego.
 • Uczestnik, który planuje oddalić się poza widoczność od trasy (restauracja, nocleg itp.) powinien powiadomić o tym Sędziego Głównego, wraz z podaniem miejsca i czasu przewidywanego oddalenia.
 • Na wyznaczonych punktach kontrolnych uczestnicy mogą korzystać z przygotowanych bufetów i toalety.
 • Ostateczne lista startowa wraz z godzinami startu podana będzie w komunikacie technicznym tydzień przed startem.

6. KATEGORIE :

Indywidualna jazda na czas – ( SOLO ) uczestnik startuje sam może korzystać z punktów kontrolnych zorganizowanych przez organizatora na trasie. Zabronione jest korzystanie z:

 • pomocy innych uczestników.
 • osób trzecich na trasie i punktach kontrolnych.
 • korzystania z asekuracji auta.

Drużynowa jazda na czas – ( TEAM ) od 2 do 4 uczestników startujących wspólnie, którzy korzystają z dodatkowego wsparcia.

 • własnego auta technicznego towarzyszącego na całej trasie, odcinkach trasy lub tylko na punktach kontrolnych.
 • osób trzecich, niebędących zawodnikami  na trasie lub na punktach kontrolnych.

Grupowa jazda na czas – ( OPEN ) grupa 5 uczestników/uczestniczek dobierana losowo, którzy korzystają z pomocy zawodników z tej samej kategorii, oraz punktów zorganizowanych przez organizatora. Zabronione jest korzystanie z:

 • asekuracji auta
 • pomocy osób trzecich na punktach i trasie.

 7. BICIE REKORDU POLSKI W JEZDZIE 24-GODZINNEJ:

 • bicie rekordu w jeździe 24 h non stop – odbędzie się na trasie innej od podstawowej. Dystans oraz czas monitorowane będą na bieżąco i zastopowane zostaną w momencie osiągnięcia limitu czasowego 24 h.
 • uczestnicy, którzy chcą podjąć próbę  pokonania rekordu muszą zgłosić ten fakt przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego.
 • warunkiem wzięcia udziału w biciu rekordu jest udokumentowanie przejechania min 600km w czasie 24 h , w przypadku mężczyzn , kategoria solo oraz open oraz 500km w czasie 24 h  w przypadku kobiet, kategoria solo i open. (Zawody, aplikacje typu endomondo, strava itp.). Potwierdzenie należy przesłać na maila kontaktowego  organizatora. W przypadku kategorii Team, tylko kapitan drużyny zobowiązany jest udokumentować swój wynik.
 • organizator ma prawo wprowadzić limit uczestników 
 • bicie rekordu w jeździe 24 h non stop – odbędzie w kategoriach SOLO, OPEN, TEAM z podziałem na kobiety i mężczyzn.

8. RUCH DROGOWY :

 • UltraTime-Trial przeprowadzany zostanie przy otwartym ruchu drogowym pojazdów, zgodnie z zasadami Kodeksu Drogowego i prawem o ruchu drogowym. Zgodnie z obowiązującym w Polsce ruchu prawostronnym.
 • Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni i bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego obowiązujących w Polsce.
 • Uczestnicy maratonu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

9. POMIAR CZASU :

 • Pomiar czasu obsługiwać będzie MapSerwis.com .

10. WPISOWE ZGŁOSZENIA :

 • Zgłoszenia oraz opłaty dokonać należy drogą internetową .
 • Formularz dostępny na www.ultratimetrial.pl
 • Opłata rejestracyjna 60,00 PLN  płatna w terminie do 14 dni od zgłoszenia , po tym terminie nastąpi skreślenie z listy startowej . Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi i nie jest częścią składową opłaty startowej.
 • Opłatę rejestracyjną należy dokonać na numer rachunku . Tytułem – UltraTime Trial, imię i nazwisko.
 • Opłata startowa termin wpłat : do 29.02.2020; 250.00 PLN  po 29.02.2020 ; 300.00 PLN
 • Opłatę startową należy dokonać na numer rachunku:  39 1020 4128 0000 1702 0140 9226 Paweł Robak. Tytułem – UltraTime Trial , imię i nazwisko.
 • Lista startowa zamknięta zostanie 20.04.2020 .
 • Limit uczestników 100.
 • WAŻNE !!! kategoria Team – zgłoszenie odbywa się na jednym formularzu rejestracyjnym. Na którym uczestnicy podają nazwę drużyny, oraz imiona i nazwiska każdego z uczestników wchodzącego w skład teamu. Opłaty(rejestracyjnej oraz wpisowej) dokonuje każdy z uczestników. W powyższym formularzu, określić trzeba ilość osób z pomocy technicznej (za każdą osobę uiścić należy 120 zł na koszty bufetu).

11. W RAMACH OPŁATY UCZESTNIK OTRZYMUJE :

 • wsparcie żywnościowe na PK ( 5 ciepłych posiłków + szybki bufet pełny opis zostanie podany w komunikacie technicznym).
 • ciepły posiłek na mecie.
 • elektroniczną mapę do urządzeń GPS (do pobrania ze strony wyścigu).
 • numery startowe na: rower, oraz mocowany na plecach uczestnika.
 • worek sportowy.
 • pamiątkowy medal.
 • profesjonalny pomiar czasu (możliwość śledzenia zawodnika 24h online).

W przypadku rezygnacji z udziału w maratonie.

 • do 31.03.2020 Zwrot 75 % opłaty startowej.
 • po 31.03.2020 Wszelkie wpłaty nie będą zwracane.

12. KARY :

 • jazda w grupie powyżej 15 osób (kara czasowa 1 godz. dla każdej z osób jadącej w takiej grupie).
 • niewystarczająco widoczny dla kierowców numer startowy lub jego brak – tył (plecy/plecak/sakwa) –(30min.)
 • korzystanie z podwiezienia (bezwzględna dyskwalifikacja).
 • brak odpowiedniego oświetlenia w nocy – (każdorazowo kara czasowa 1 godz.).
 • korzystanie ze zorganizowanej pomocy osób trzecich na PK i poza PK, za wyjątkiem innych
  zawodników, (każdorazowo kara czasowa 2 godz.) (nie dotyczy kategorii TEAM).
 • holowanie przez inny pojazd lub niezachowanie bezpiecznej odległości (kara czasowa do 12).
 • przejazd przez skrzyżowanie na czerwonym świetle (kara czasowa 6 godz.).
 • zaśmiecanie trasy wyścigu (każdorazowo kara czasowa 1h).
 • zgłoszenie organizatorowi przez służby porządkowe nieprzestrzegania przez zawodnika przepisów ruchu drogowego, (kara czasowa 12 godz.).
 • zmiana trasy bez powiadomienia sędziego głównego i zgody organizatora (np. obwodnice, skróty itp. za każdy pominięty 1 km trasy -15 minut).
 • jazda zawodnika OPEN i TEAM za zawodnikiem SOLO w odległości mniejszej niż 50m i czasie dłuższym niż 5min (kara czasowa 1 godzina dla zawodnika OPEN /TEAM) zawodnik SOLO jest zobowiązany zgłosić ten fakt sędziemu/organizatorowi. W przypadku braku zgłoszenia kara czasowa obejmuje obydwu zawodników.
 • jazda zawodnika SOLO za zawodnikiem OPEN lub TEAM w odległości mniejszej niż 50m i czasie dłuższym niż 5min (kara czasowa 1 godzina).
 • jazda pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających (bezwzględna dyskwalifikacja).
 • przejazd przez zamknięte rogatki kolejowe (kara czasowa 6 godz.).
 • jazda w nocy (21:00–5:00) bez wymaganego oświetlenia (kara czasowa 1 godziny i
  zatrzymanie do uzupełnienia brakującego oświetlenia).
 • za każdorazowe stwierdzone naruszenie ustawy o ruchu drogowym uznaniowo (kara czasowa 15min –12h).
 • otrzymanie od służb mundurowych informacji, ostrzeżenia, lub mandatu karnego za stwarzanie bezpośrednie zagrożenia zdrowia lub życia. (W zależności od wagi wykroczenia kara czasowa od12 godz. do dyskwalifikacji dla każdego z podanych nr zawodnika).
 • jazda drogami ekspresowymi – kara czasowa 2 godz. za każdy 1 km.
 • przekroczenie ciągłej linii, jazda pod prąd (1 godz.)

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

 • Uczestników maratonu w myśl ustawy o ruchu drogowym obowiązują ogólne zasady korzystania z dróg publicznych.
 • Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu maratonu, w którym uczestniczy.
 • Maraton odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
 • Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie oraz punktach kontrolnych.( nie dotyczy kat TEAM)
 • Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz napotkanych po drodze sklepach.
 • Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika. ·
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy uczestnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.
 • Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na ultramaraton i powrotu z nich jak również za szkody wyrządzone wobec uczestników i osób trzecich.
 • Każdy uczestnik bierze udział w UTT na własną odpowiedzialność.
 • Uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.1204). Ma także prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.
  Organizator  zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych korekt trasy z przyczyn losowych.
 • Decyzja o dopuszczeniu ewentualnej pomocy na trasie należy do organizatora danej imprezy.
 • Wszystkie aktualności oraz ewentualne zmiany, podawane będą na bieżąco w komunikacie technicznym.

14. PROTESTY :

 • wszelkie protesty należy zgłosić do czasu oficjalnego zakończenie (limitu czasu przejazdu ostatniego uczestnika).
 • protest zostanie rozpatrzony po wniesieniu kaucji 100PLN do sędziego głównego/organizatora. (w przypadku potwierdzenia zasadności protestu kaucja zostanie zwrócona).
 • jeden protest może dotyczyć tylko jednego
 • protest zostanie rozpatrzony w możliwie najkrótszym czasie.

15. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH :

Dane osobowe uczestników UltraTime-Trial będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. 2. Dane osobowe uczestników UltraTime-Trial będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO) Administratorem danych osobowych jest Organizator. 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w UltraTime-Trial obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w UltraTime-Trial. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z RODO. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora. 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z RODO. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

Lista startowa 24 h ostatnia aktualizacja 26.01.2020 godz: 19:00

LP Nazwisko Imię Rocznik Miasto/Team Kat. Opłata rej. Opłata star. Rekord
1 Abrachamczyk Stanislaw 1960 Jastrzebie Zdrój Open Nie Nie Nie
2 Biel Andrzej 1959 Police Open Nie Nie Nie
3 Brodziński Paweł 1980 Węgorzyno Open Tak Nie Nie
4 Cebulak Dariusz 1975 Trzebiatów Open Nie Nie Tak
5 Drabik Marek 1985 Gryfice Open Nie Nie Tak
6 Fijołek Krzysztof 1975 Police Open Nie Nie Tak
7 Jóźwiak Paweł 1981 Rokietnica Open Tak Nie Nie
8 Kobierski Piotr 1980 Gniezno Open Tak Nie Nie
9 Malinowski Bartek 1984 Poznań Open Tak Tak Nie
10 Matuszek Tadeusz 1958 Rybnik Open Nie Nie Nie
11 Andrzejczyk Adrian 1989 Kraków Solo Nie Nie Nie
12 Banaszkiewicz Adam 1978 Piła Solo Nie Nie Nie
13 Blimel Maciej 1967 Łódź Solo Tak Nie Nie
14 Burewicz Tadeusz 1962 Nowogard Solo Tak Tak Nie
15 Chwirot Sławomir 1966 Opalenica Solo Tak Nie Nie
16 Danielski Mateusz 1980 Rokietnica Solo Nie Nie Nie
17 Kaczmarek Aleksander 1975 Poznań Solo Tak Nie Nie
18 Kalinowski Zdzisław 1957 Choszczno Solo Tak Tak Tak
19 Kalisz Bartosz 1984 Wieleń Solo Tak Tak Nie
20 Kędziorek Jarosław 1976 Katowice Solo Tak Tak Nie
21 Krysztofczyk Piotr 1978 Łódź Solo Tak Nie Nie
22 Makulski Jarosław 1978 Bydgoszcz Solo Tak Tak Nie
23 Miłkowski Paweł 1983 Sosnowiec Solo Tak Nie Tak
24 Olejniczak Sebastian 1982 Zielona Góra Solo Tak Nie Nie
25 Ruda Przemysław 1985 Szczecin Solo Tak Nie Nie
26 Siudziński Remigiusz 1974 Warszawa Solo Tak Tak Nie
27 Sobczyk Michał 1984 Poznań Solo Tak Nie Nie
28 Starosta Sławomir 1973 Ostroróg Solo Tak Nie Nie
29 Strumiłło Jarosław 1963 Łódź Solo Tak Tak Nie
30 Szafraniak Kosma 1990 Leszno Solo Tak Tak Nie
31 Szarata Tomasz 1968 Pniewy Solo Tak Nie Tak
32 Tylman Adam 1980 Wągrowiec Solo Tak Nie Nie
33 Walerczyk Paweł 1966 Kórnik Solo Tak Nie Tak
34 Wójcik Cezary 1990 Dębica Solo Tak Nie Tak
35 Kucharczak Beata NDH
  Pawelec Team
Team Nie Nie Nie
36 Kucharczak Maciej NDH
  Pawelec Team
Team Nie Nie Nie

Lista startowa Mini, Mega, Giga ostatnia aktualizacja 06.01.2020 godz: 18:00

LP Nazwisko Imię Rocznik Miasto Dystans Kat. Opłata rej. Opłata star.
1 Klawczyński Marcin 1992 Pniewy Mini 77 km Solo Nie Nie
2 Kubiaczyk Piotr 1979 Wrzesnia Giga 231 km Solo Tak Nie
3 Mazur Piotr 1976 Łobez Mini 77 km Solo Nie Nie
4 Pertek Artur 1979 Pniewy Giga 231 km Solo Nie Nie
5 Szarata Tomasz 1968 Pniewy Giga 231 km Solo Nie Nie
6 Zdrojewski Grzegorz 1972 Czerniejewo Giga 231 km Open Nie Nie

Trasa dla 24 h i krótkich dystansów ( Mini, Mega, Giga )

Trasa UTT Bicie Rekordu 24 h